ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

Индекс на статията

Осъществена е първата работна визита в Дания от 23.09-30.09.09. Бяха уточнени учебните срещи в страните - партньори, съвместните дейности по проекта, участието на учениците в тях и др. Всеки от координаторите на проекта направи презентация на работния език на проекта /английски език/ като представи екипа от учители, разказа за своята страна, училището и дейностите, извършени досега. Бяха посетени няколко учебни часа в различни училища и една детска градина.

Участниците в работната среща споделиха своите впечатления от страната – домакин: „Класните стаи са много добре оборудвани с интерактивни дъски, всякакви учебни пособия, децата влизат по чорапки. Урокът се води от двама учители. За учениците със специални образователни потребности са осигурени отделни стаи с подходяща мебелировка. Училищното настоятелство е забранило да се сервират храни, съдържащи бяла захар, безалкохолни напитки, нездравословна храна.”

dania1 dania2 dania3
dania4 dania5 dania6
dania7 dania8 dania9

На следващи визити ще присъстват и ученици, подбрани по критерии, които бяха предварително приети с решение на педагогическия съвет:

Критерии за подбор на ученици в международните визити:

1. Активно участие на учениците по дейностите на проекта;

2. Добро владеене на английски език, съобразно възрастовите особености;

3. Добра дисциплина, без наложени наказания;

4. Отличен успех в училище;

5. Декларация от родителите със съгласие за приемане на ученици от други  страни в  техните семейства.

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе