ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

За въпроси: тел.052/301 338 - от 8:30 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

 

Записването на класираните деца в първи клас след първо класиране
започва на 3.06.2024 г. от 9,00 ч. в стая 108 в ОУ „Захари Стоянов“.

____________________________________________________________________

Целодневна организация на учебния ден за учениците от първи клас се провежда в
класните им стаи в сградата на ОУ „З. Стоянов“, а за учениците от втори клас - в блок
67, кв. „Чайка“.
Учениците от трети и четвърти клас се обучават на полудневна организация на учебния ден.
Класни ръководители на паралелките в първи клас на ОУ „З. Стоянов“ за учебната
2024/2025 година: Теодора Николова, Бистра Димитрова, Живка Каравелска,
Снежинка Георгиева, Величка Николаева.

____________________________________________________________________

Училищен план-прием за учебната 2024 - 2025 година в ОУ „З. Стоянов“ – гр. Варна:

1. Група за задължително предучилищно образование: една група  с 23 деца - шестгодишни, на полудневна организация на учебния ден,  съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Първи клас:  пет паралелки, всяка с по 24 ученици  съгласно максималния норматив за броя на учениците в паралелките от приложение № 7 към  чл. 61, ал. 4, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

     Една паралелка  първи клас с два часа ИУЧ - Изобразително изкуство и един  ИУЧ - БЕЛ; четири  паралелки първи клас  с един ИУЧ – БЕЛ,   един  ИУЧ – Математика и   един ИУЧ – английски език.

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

клас - четири  паралелки  на целодневна организация на учебния ден

II клас  -  пет  паралелки  на целодневна организация на учебния ден

______________________________________________________

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в подготвителна група и в
първи клас за учебната 2024 /2025 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална
информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на
електронния прием. 
 
за ПГ: https://dg.uslugi.io/pg
за I клас: https://school.uslugi.io

 

Паралелка с избираеми учебни часове Изобразително изкуство в 1 клас се сформира от приетите в ОУ „З. Стоянов“ ученици след подаване на заявление по образец. Заявлението се подава при записване на ученика в училището. Проверка на способностите по изобразително изкуство се организира когато подадените заявления надвишават броя на местата в паралелката.

 

 

 ___________________________________________________________________________________________

 

 

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе