ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

С решение № 523 на Министерски съвет от 22.06.2021г. ОУ” Захари Стоянов” е включено в Списъка на иновативните училища на Република България. Иновативният проект на училището е в направление, свързано с използването на нови методи за преподаване - Модел 1:1 (организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое персонално устройство за обучение, в което е въведен профилът на избраната облачна платформа), виртуални посещения на музеи, интегрирани уроци от учебното съдържание по изобразително изкуство с български език и литература, изобразително изкуство с математика и изобразително изкуство с компютърно моделиране и информационни технологии. В проекта участват учениците от прогимназиален етап, които изучават в избираемите учебни часове изобразително изкуство - 5а клас, 6а клас и 7а клас.

Интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии на темата „Изкуството на Древен Рим“

На 29.03.2022 г. се проведе поредният интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии. Темата беше Изкуството на Древен Рим. Учениците актуализираха знанията си чрез познавателната игра „Отвори и познай архитектурния обект“- на екран с правоъгълници, които се отворят като прозорчета, учениците трябваше да познаят архитектурния обект от Римската епоха.

След като учениците се запознаха с най - важните архитектурни паметници на Древен Рим, получиха насоки за изработване на презентационна игра, като комбинират Google Slides с PowerPoint.

5152

Интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии на тема Първобитно изкуство

15.03.2022 г. - интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии на тема Първобитно изкуство. С цел актуализиране на знанията, учениците бяха разделени на три отбора и проведоха състезание по темата. След като се запознаха подробно с интерфейса на Google Slides, те работиха по групи, като всяка група получи различна задача - да изработи презентация за скалните рисунки в пещерата Алтамира и пещерата Шове, за пещерата Ласко и пещерата Магурата.

41

Интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема „Нефигурална композиция“

На 22.02.2022 г. бе проведен интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема Нефигурална композиция, по време на който учениците се запознаха с материалите и техниката за рисуване върху коприна. Тяхната задачата бе свързана с изработване на проект на подарък за 8 март - ръчно изрисувани копринени шалчета с нефигурална композиция. Те трябваше да посетят специално направен за урока сайт в GoogleSaits, имитиращ онлайн магазин, да закупят необходимите им материали за изработване на копринените шалчета, като имаха за това точно определена сума от 50 лв. На хромбуците учениците изработиха проект.

3132

Интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема „ Портрет“

13.01.2022 г. - интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема Портрет. Учениците използваха знанията си за обикновените дроби, за да установят, че частите на човешкото тяло и тези на лицето са в точна зависимост. Това им помогна да се справят по - прецизно с поставената задача – да нарисуват портрет.

2122

Интегриран урок по изобразително изкуство и български език и литература на тема „Коледна картичка“

На 22.12.2021 г. се състоя интегриран урок по изобразително изкуство и български език и литература на тема Коледна картичка. Учениците изработиха проект на картичката с възможностите на хромбук. Петокласниците се запознаха с различните обичаи при празнуването на Коледа, както и с техниките за изработване и оформяне на текста на поздравителна картичка, като се съобразиха с правописните и пунктуационните правила.

1112

Иинтегриран урок по изобразително изкуство и математика тема “Натюрморт”

На 08.12.2021 г. се проведе първият интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема Натюрморт. Учениците измерваха различни предмети, изчисляваха и сравняваха техните лица, което им помогна да разберат по какъв начин да поместят групата предмети, която трябва да нарисуват на листа.

010203


Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2023 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе