ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!


За дарения 
Сдружение Училищно настоятелство към ОУ"Захари Стоянов"
банкова сметка BG66STSA93000005872446
BIC STSABGSF
банка ДСК АД

 

Кратки правила за оказване на първа помощ


Анкета: https://forms.gle/Qg1bPjYfjH4NTYfu6

 

Задължения на учениците съгласно правилник осигуряване на за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

1. Познават и стриктно спазват задълженията си определени в Правилника на училището.

2. Спазват заповедите на директора при бедствени ситуации, епидемии, указанията на учители за безопасно движение по пътищата и противопожарна охрана и инструктажите направени от учителите по предмети.

3. Не влизат без учител в хранилища, физкултурен салон и работилници.

4. Движението по стълбищата през междучасието да се извършва само в дясната срана.

5. Не се гонят и блъскат  през междучасието в коридорите и класни стаи. Внимават особено много при придвижването, след измиване на коридорите и тоалетните, поради опасност от падане.

6. Не внасят в училище ненужни за обучението предмети, както и изнасянето от работилници,  класни стаи  и кабинети  на материали и инструменти.

7. Не употребяват и не внасят в училище тютюневи, опойващи и наркотични вещества.

8. Не се  надвесват от прозорците в класните стаи/кабинети, не се качват по шкафове, бюра, маси, столове, ученически шкафчета, радиатори и парапетите по стълбището.

9. Всички ученици са длъжни да поддържат висока хигиена в кабинети, класни стаи, работилници, физкултурен салон и ученически стол. В последния учебен час в присъствието на учителя почистват работното си място и класна стая/кабинет.

10. Не внасят храна в класните стаи. Учениците от начален етап, за които е подсигурена подкрепителна закуска, се хранят организирано в училищния стол под контрола на  класния ръководител.

11. Не  драскат, чупят и повреждат оборудването в стаите и кабинетите. Нарушителите възстановяват предизвиканите щети.

12. Не изхвърлят предмети/вода/храна през прозорците и в санитарните възли, а в определените за това места.

13. При придвижване по пътя към училище и дома движението на учениците да се извършва по тротоарите, пресичането на уличното платно да става по пешеходната пътека.

14. Учениците от начален етап  могат да напускат района на училището само със знанието на учителите.

15. След измиване  в санитарните възли  спират водата.

16. Всеки ученик е длъжен стриктно да спазва инструктажа на учителите, направен преди и по време на походи, екскурзии, излети, посещения на културни мероприятия  и други.

17. Всеки ученик е длъжен да спазва строго установените противопожарни правила в класните стаи, работилниците, физкултурния салон, коридорите   и района на училището.

18. Всеки ученик е длъжен да познава плана за евакуация при бедствени ситуации и да спазва стриктно указанията на учителите в такива случаи.

19. Не повреждат или унищожават  указанията, наредбите, предупредителните знаци и други пособия и уреди за гасене на пожари. При забелязване на пожар незабавно съобщават  на учител или на помощния персонал.

20. Не внасят пиратки  в училището, не играят с огън или други лесно запалими материали в училищната сграда и района на училището.

21. Не повреждат, поправят и работят върху електрическата мрежа в училищната сграда - ключове, контакти, ел.табла, крушки и други. При забелязване на нередности съобщават на дежурния учител или кл. ръководител за вземане на мерки за отстраняването им.

22. Стриктно да изпълняват указанията на учителите при ВСЕКИ конкретен случай.

23. Спазват правилата за ползване на ученическите шкафчета.


Ден на безопасността на движението по пътищата -29.06.2022г.

На 28 и 29.06.2022г. в Актовата зала на ОУ “Захари Стоянов“ се проведоха съвместни  инициативи с представители на ІІ РПУ- Варна за отбелязване на Деня на безопасността на движението по пътищата. Полицейски инспектор Лъчезар Колев запозна учениците с безопасното придвижване по време на лятната ваканция като пешеходци Обърна внимание при карането  на колело , скейтборд или тротинетка. На срещата бяха представени видеоклипове, подсигурени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Разгледани бяха и ситуации при катастрофи с пешеходци и пътници в автомобили. Инспектор Колев запозна присъстващите със статистиката за пътнотранспортните произшествия  от началото на  годината.  По време на инициативата учениците се запознаха отблизо с работата на пътния полицай, като отговорности и действия, припомниха си  пътните знаци и пътната маркировка.

                 

Учебници в електронен вариант- ТУК

Национална телефонна линия за деца – 116 111 (НТЛД).

Учениците имат възможност да бъдат изслушани, подкрепени или насочени към консултантите на Националната телефонна линия за деца безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.

Телефонната линия е изградена в изпълнение на разпоредбите на Закона за закрила на детето.

poster1poster2


Уважаеми родители,

В рамките на Кампания Дни на медийна грамотност – 2021 г., организирана от Коалиция за медийна грамотност, в която Министерството на образованието и науката е официален партньор , Асоциация Родители - член на медийната коалиция, провежда анкета, насочена към семейството и родителите. При проявено от Вас желание, можете да попълните анкетата, която е достъпна на адрес: https://forms.gle/KSDm8DvpTfyfi1x58  и  е активна до 21.03.2021 г.

baner ne si sam

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе