ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

 

 Ръководство и педагогически специалисти на ОУ "Захари Стоянов" Варна

   
   

ДИРЕКТОР

Тодорка Колева

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Н. Владова

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

С. Симеонова

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР АСД

Л. Витанова

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

С. Стоичева

Т. Стоянова

 

УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Х. Ханджиева

Ц. Колева

 

М. Маринова

 

А. Георгиева

Д. Гаева

 

 

УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Л. Стойчева

 

 

 

 Г. Палийска

 Р. Жечева  

УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА

С. Тилева

Д. Статева

 

Д. Иванов

 

 Б. Шипкова

 

УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГЕОГРАФИЯ

Г. Тодоров

Б. Момчилова

 

УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Д. Германов

 

З. Болярова

 

УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ

Н. Господинова  

УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА

УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ

К. Йорданова

К. Йорданова

 

УЧИТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Д. Копринкова

 

К. Пенева

 

 М. Василева  

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

Г. Миланов

Д. Костова

 

УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

М. Николов

 

С. Димитрова

А. Христова

 

УЧИТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Н. Шекирова

 

 

УЧИТЕЛИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

М. Манова

 

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Ж. Каравелска

 

И. Маринова

 

Д. Николова

 

К. Кирилова  
С. Георгиева  

В. Николаева

 

Е. Цонева

 

С. Йорданова

 

Р. Златева

 

Б. Димитрова

 

Е. Атанасова

 

Д. Попова

 

Е. Петрова

 

К. Калева

 

Т. Николова

 

М. Стоянова

 

М. Георгиева

 

Л. Иванова

 

Н. Райчева

 

Т. Маринова

Я. Мандушева

 

УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК В НАЧАЛЕН ЕТАП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

А. Проданова

 

УЧИТЕЛИ - ЦОУД

И. Йовчева

 

Ж. Гайдарова

 
М. Желева
 

Ю. Аговска

 

Г. Никова

 
Д. Цветанова  

И. Йовчева

 

Г. Божилова

 
 М. Желева  
   

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2023 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе