ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

 

 Ръководство и педагогически специалисти на ОУ "Захари Стоянов" Варна

   
   

ДИРЕКТОР

Тодорка Колева

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Н. Владова

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

С. Симеонова

 

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР АСД

ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР АСД

Л. Витанова

П. Ставрева

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

С. Петрова

Т. Стоянова

 

УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Х. Ханджиева

Ц. Колева

 

М. Маринова

 

А. Георгиева

Д. Гаева

 

 

УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ю. Добрева

 

 

 

Л. Стойчева

 Г. Палийска  

УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА

С. Тилева

Д. Статева

 

Д. Иванов

 

 Р. Ставрева

 

УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГЕОГРАФИЯ

Г. Тодоров

 

УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Д. Германов

 

З. Болярова

 

УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ

Н. Господинова  

УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА

УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ

К. Йорданова

К. Йорданова

 

УЧИТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Д. Копринкова

 

К. Пенева

 

 М. Василева  

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

Д. Костова

 

УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

М. Николов

 

С. Димитрова

А. Христова

 

УЧИТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Н. Шекирова

Б. Момчилова

 

 

УЧИТЕЛИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

М. Манова

 

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

Л. Атанасова

 

И. Маринова

 

Д. Николова

 

 К. Кирилова  
С. Георгиева  

 В. Николаева

 

Е. Цонева

 

С. Йорданова

 

 Р. Златева

 

Б. Димитрова

 

Е. Атанасова

 

Д. Попова

 

Е. Петрова

 

Е. Николова

 

 Т. Николова

 

М. Стоянова

 

М. Зандова

 

Л. Кръстева

 

Н. Райчева

 

К. Димова

К. Калева

Ж. Каравелска

Я. Мандушева

 

УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК В НАЧАЛЕН ЕТАП – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

А. Проданова

Р. Жечева

 

УЧИТЕЛИ - ЦОУД

М. Георгиева

 

Ж. Гайдарова

 
М. Желева
 

Ю. Аговска

 

Г. Никова

 
Д. Цветанова  

Т. Маринова

 

И. Йовчева

 
   
   

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2021 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе