ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

 

СЪОБЩЕНИЕ

Тържественото откриване на учебната 2022 / 2023 г.

в ОУ ,, Захари Стоянов“ , гр. Варна ще се състои на 15.09. 2022 г. от 8,30 часа в
двора на училището. Учениците да се явят в ОУ ,, З. Стоянов “ в 8,15 часа с
униформено облекло.
Учебните занятия за 2022 / 2023 учебна година започват както следва:
I смяна : Iа, б, в, г , д класове, IIa, в класове,

II смяна : IIб, г, д класове, III кл., IV кл., V кл., VI кл. и VII кл.

Дневно разписание:
І смяна І - ІІ клас
1 час - 8,00 - 8,35
2 час - 8,45 - 9,20
3 час - 9,40 - 10,15
4 час - 10,25 - 11,00
5 час - 11,10 - 11,45
6 час - 11,55 - 12,30

   ІІ смяна        ІІ клас                                               III - VІІ клас

                         1 час - 13,30 - 14,05                   13,30 - 14,10

                         2 час - 14,15 - 14,50                   14,20 - 15,00

                         3 час - 15,10 - 15,45                   15,10 - 15,50

                         4 час - 15,55 - 16,30                   16,10 - 16,50

                         5 час - 16,40 - 17,15                   17,00 - 17,40

                         6 час – 17,25 – 18,00                  17,50 - 18,30

                        7 час                                             18,35 - 19,15

 

РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА

 

   На 13.09.2022 г.  и 19.09.2022  г. ще се проведат родителски срещи за  втори, трети, четвърти, пети, шести и седми  клас както следва:

Втори, трети и четвърти клас – на 13.09.2022 г. ( вторник ) от 17,30 часа в сградата на ОУ „З. Стоянов“ .

        Втори клас:                   Трети клас:                    Четвърти клас:

      II а   - стая 105            III а   - стая 213                 IV а   - стая 315 

      II б   - стая 106             III б   - стая 214                    IV б   - стая 301   

      II в   - стая 107              III в  - стая 215                    IV в   - стая 302 

      II г   - стая 108              III г   - стая 216                   IV г   - стая 303 

      II д  - стая 109              III д   - стая 307                    IV д   - стая 304 

 

 

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2022 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе