ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

                                                   

Присъственото обучение

На основание Заповеди № РД 09 – 4813 / 03.12.2021 г. и № РД 09 – 4814 /
03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката от понеделник, 06.12.2021 г. се
възобновява присъственото обучение за всички ученици от 5 до 7 клас, чиито родители
са подали декларации за съгласие за тестване.
Тестването ще се извърши в класните стаи и/или кабинети, в които учениците
имат първи час от учителя, който има първи час със съответния клас и родители
доброволци. Учениците трябва да се явят в училище в 7.10 часа. Учениците, които
притежават зелен сертификат не се тестват.
Тестването на V б клас ще се състои във фоайето пред физкултурен салон.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповеди № РД 09 – 4614/ 24.11.2021 г. на МОН и № РД 01 – 963/
24.11.2021 г. на МЗ и във връзка  със справка на РЗИ - Варна от 01.12.2021 г. за спад на
заболеваемостта под 500 на 100 000 души се възобновява присъственото обучение за
учениците от V – VII клас на ротационен график, както следва:
От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. – V a, V б, V в, V г, V д, VII а, VII б клас
От 09.12.2021 г. до 15.12.2021 г. – VI a, VI б, VI в, VI г, VI д, VII в, VII г клас
На основание Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на
извънредна епидемична обстановка присъственото обучение за учениците от I – IV клас
се осъществява след подадена декларация за съгласие и след провеждане на тестване,
ако учениците не притежават валиден зелен сертификат.
Тестването на учениците в начален етап ще се проведе на 02.12.2021 г. преди
започване на първия учебен час. Учениците от I и II клас и доброволците за тези
класове молим да се явят в училище в 7.30 часа, а учениците от III и IV клас и
доброволците за тези класове – в 7.20 часа. Доброволците, които ще участват в
тестването на учениците да носят със себе си валиден документ (зелен сертификат) .
Учебните часове започват по утвърдения график:
За I и II клас - от 8.00 часа
За III и IV клас - от 7.45 часа
За V и VII а, б - от 7.30 часа
Учебните занятия ще се провеждат в следните класни стаи:

Клас Класна стая

I а - 101
I б - 102
I в - 103
I г - 104
I д - 105
ЦОУД II а - 107
II б - 106
ЦОУД II в - 307
II г / II а -  ( II смяна) 108
II д / II в  - ( II смяна) 109
III а  - 213
III б  - 214
III в  - 215

     На 15.11.2021 г. всички ученици ще се обучават в електронна среда от разстояние поради провеждането на избори на 14.11.2021 г., съгласно заповед № РД 09 – 4803 / 01.11.2021 г на министъра на образованието и науката.  

     От 16. 11.2021 г. присъствено ще се обучават учениците в паралелките с поне 50%  декларации за съгласие -   I а, б, в, г, д кл., II а, б, в, г, д кл., III а, б, в, г  кл. и IV а, б, г, д  кл. Учебните часове започват по утвърдения график ( за I и II клас от 8.00 часа; за III и IV клас – от 7.45 часа).         

      Тестването на учениците за COVID – 19  ще е на 16.11.2021 г.  в първия учебен час, който  ще се проведе като час на класа. Тестването ще се извърши в класните стаи, в които ще учат учениците:

Клас

Класна стая

I а

101

I б

102

I в

103

I г

104

I д

105

II а

107

II б

106

II в

307

II г

108

II д

109

III а

213

III б

214

III в

215

III г

216

IV а

315

IV б

301

IV г

303

IV д

304

      Училището приема ученици от 7.30 часа. Родителите, които са подали декларация за съгласие за тестване и имат възможност,  могат да доведат децата си след 7.30 часа.

    Доброволците, които ще участват в тестването на учениците, молим да се явят в 7.30 часа в училището като носят със себе си валиден документ ( зелен сертификат) за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

      Обучението на учениците, чиито родители не са подали декларация за съгласие ще продължи в Google classroom.

От ръководството на ОУ “З. Стоянов“


СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка със създаване на организация за възобновяване на присъственото обучение в ОУ „Захари Стоянов“ са подадени следния брой декларации за съгласие за тестване на учениците:

Клас

Брой на декларациите за съгласие

% на подалите декларации за съгласие спрямо общия брой ученици в паралелката

I а

17-----------------------------------------------

60,71%

I б

16-----------------------------------------------

59,26%

I в

22-----------------------------------------------

78,57%

I г

23-----------------------------------------------

82,14%

I д

27-----------------------------------------------

96,43%

II а

15-----------------------------------------------

53,57%

II б

22-----------------------------------------------

75,86%

II в

12-----------------------------------------------

41,38%

II г

20-----------------------------------------------

68,97%

II д

25-----------------------------------------------

86,21%

III а

21-----------------------------------------------

72,41%

III б

13-----------------------------------------------

46,43%

III в

21-----------------------------------------------

77,78%

III г

13-----------------------------------------------

44,83%

III д

11-----------------------------------------------

37,93%

IV а

23-----------------------------------------------

82,14%

IV б

18-----------------------------------------------

64,29%

IV в

14-----------------------------------------------

48,28%

IV г

17-----------------------------------------------

65,38%

IV д

13-----------------------------------------------

46,43%

            От 10.11.2021 г. (сряда) присъствено ще се обучават учениците в паралелките с поне 50%  декларации за съгласие.

            Учебните часове ще започнат по утвърдения график ( за I и II клас от 8.00 часа; за III и IV клас – от 7.45 часа) с първи час – Час на класа, в който ще се проведе тестването на учениците.

            Училището ще има готовност да приема ученици от 7.30 часа. Родителите, които са подали декларация за съгласие за тестване и имат възможност,  могат да доведат децата си след 7.30 часа.

           

            Тестването ще се извърши в класните стаи, в които ще учат учениците:

Клас

Класна стая

I а

101

I б

102

I в

103

I г

104

I д

105

II а

107

II б

106

II г

108

II д

109

III а

213

III в

215

IV а

315

IV б

214

IV г

216

Доброволци, които ще участват в тестването на учениците:

Клас

Доброволци                      

I а

Иглика Георгиева, Ярослав Луков

I б

Елена Петракиева, Ирина Радичкова

I в

Десислава Цветкова, Антония Славчева

I г

Стоян Ботушаров, Цветелина Димитрова

I д

Десислава Савова, Соня Митева

II а

Представители от педагогическия и непедагогическия персонал

II б

Мая Прокопова, Елена Тонева

II г

Представители от педагогическия и непедагогическия персонал

II д

Десислава Георгиева, Десислава Господинова

III а

Биляна Гетова, Йолина Георгиева

III в

Данаил Недков, Тонка Николаева

IV а

Представители от педагогическия и непедагогическия персонал

IV б

Светослав Тодоров, Женя Цветкова

IV г

Таня Димитрова, Петър Димитров

            Моля доброволците да се явят в 7.30 часа в училището като носят със себе си валиден документ ( зелен сертификат) за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

            Обучението на учениците, чиито родители не са подали декларация за съгласие ще продължи в Google classroom.

                                               От ръководството на ОУ „Захари Стоянов“

СЪОБЩЕНИЕ

                           

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите от COVID – 19  в  община  Варна и писмо на РУО – Варна, Ви информираме, че от 25.10.2021 г. ( понеделник) всички ученици от ОУ „Захари Стоянов“ преминават на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Обучението ще се провежда в Google Classroom.

Учебните часове в ОРЕС ще се водят синхронно при утвърденото седмично разписание и следния график на часовете:

и  II  клас:

 

1 час - 8.00 – 8.20 часа

2 час – 8.45 – 9.05 часа

3 час – 9.40 – 10.00 часа

4 час – 10.25 – 10.45 часа

5 час – 11.10 – 11.30 часа

 

2а и 2в клас са втора учебна смяна при следния график:

 

1 час  13,00 ч. - 13,20 ч.

2 час  13,45 ч. - 14,05 ч.

3 час  14,40 ч. - 15,00 ч.

4 час  15,25 ч. - 15,45 ч.

5 час  16,10 ч. - 16,30 ч.

III  и  IV клас:

1 час - 7.45 – 8.05 часа

2 час – 8.35 – 8.55 часа

3 час – 9.25 – 9.45 часа

4 час – 10.25 – 10.45 часа

5 час – 11.15 – 11.35 часа

6 час – 12.05 – 12.25 часа

Децата от групата за задължително предучилищно образование към ОУ "З. Стоянов " ,

преминават към  дистанционна форма на педагогическо взаимодействие от 08:00 часа.

СЪОБЩЕНИЕ                      

На основание т. 4 от Заповед  № РД09 - 3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и внесено предложение от Началника на РУО – Варна до министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС на училищата в община Варна обучението от разстояние в електронна среда в ОУ „Захари Стоянов“ ще се осъществява, както следва:

От 21.10.2021 г. до 27.10.2021 г.  дистанционно ще учат учениците от V, VI и VII клас.

Учебните часове в ОРЕС ще се водят синхронно при следния график:

1 час - 7.30 – 8.00 часа

2 час – 8.20 – 8.50 часа

3 час – 9.10 – 9.40 часа

4 час – 10.10 – 10.40 часа

5 час – 11.00 – 11.30 часа

6 час – 11.50 – 12.20 часа

7 час – 12.40 – 13.10 часа

Обучението ще се провежда в Google Classroom.

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2022 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе