ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

За въпроси: тел.052/301 338 - от 8,30 ч. до 11 ч. и от 14 ч. до 16 ч.

План – прием в ОУ „Захари Стоянов“ за учебната 2022 – 2023 г.

1. За подготвителна група – една група с 23 деца – шестгодишни на полудневна
организацция на учебния ден, съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от
приложение No 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование.
2. За първи клас – пет паралелки, всяка с по 24 ученици съгласно максималния норматив за
броя на децата в групите от приложение No 7 към чл. 61, ал.4, т.1 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование: една паралелка с два
часа ИУЧ – Изобразително изкуство и един ИУЧ – БЕЛ; четири паралелки с един ИУЧ –
БЕЛ, един ИУЧ – Математика и един ИУЧ – Английски език.
3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
I клас – четири паралелки на целодневна организация на учебния ден;
II клас - четири паралелки на целодневна организация на учебния ден.

______________________________________________________________________________________

 

 

Прием в подготвителна група и в първи клас за учебна 2022/2023 година 

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в подготвителна група и в
първи клас за учебната 2022 /2023 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална
информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на
електронния прием. 
 
за ПГ: https://dg.uslugi.io/pg
за I клас: https://school.uslugi.io

 

 

 

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2023 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе