ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

За въпроси: тел.052/301 338 - от 8,30 ч. до 11 ч. и от 14 ч. до 16 ч.

Училищен план-прием за учебната 2024 - 2025 година в ОУ „З. Стоянов“ – гр. Варна:

1. Група за задължително предучилищно образование: една група  с 23 деца - шестгодишни, на полудневна организация на учебния ден,  съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Първи клас:  пет паралелки, всяка с по 24 ученици  съгласно максималния норматив за броя на учениците в паралелките от приложение № 7 към  чл. 61, ал. 4, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

     Една паралелка  първи клас с два часа ИУЧ - Изобразително изкуство и един  ИУЧ - БЕЛ; четири  паралелки първи клас  с един ИУЧ – БЕЛ,   един  ИУЧ – Математика и   един ИУЧ – английски език.

      Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

I клас - четири  паралелки  на целодневна организация на учебния

 

II клас  -  пет  паралелки  на целодневна организация на учебния ден

Прием в подготвителна група и в първи клас за учебна 2024/2025 година 

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в подготвителна група и в
първи клас за учебната 2024 /2025 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална
информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на
електронния прием. 
 
за ПГ: https://dg.uslugi.io/pg
за I клас: https://school.uslugi.io

 

 

 

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе