ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Необходими документи:
 Заявление по образец
 Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие.
 Акт за раждане – копие.
Подаване на документи - от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г. При подаването се
носят оригиналите на документите за сверка.
Разглеждане на подадените документи и обявяване на информация за приетите
ученици по телефона – на 16.07.2021 г.
При подадени по-голям брой заявления от наличните свободни места, се
извършва подбор по следните критерии:
1. Ученици, живеещи в района на училището.
2. Успех от НВО – IV клас по български език и литература и по математика.
3.Успех от удостоверението

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2022 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе