ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

гр. Варна, кв. „Чайка”, тел. 052/ 301-897,   http://www.ou-zaharistoyanov.com

СВОБОДНИ  МЕСТА  В   V КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

КЛАС

СВОБОДНИ  МЕСТА

V a  клас

1

V б  клас

2

V в клас

1

V г  клас

3

V д клас

1

 

 

 

            Подаване на заявления: от 18.06.2020 г. до 02.07.2020 г. в канцеларията на училището.

Необходими документи за записването – удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.

 

ГРАФИК

На дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 година

Първо класиране:

 • Пoдаване на заявления за приемане в пети клас – от 31.05.2019 г. до 14.06.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране на електронната страница и/или на видно място в училището – на 18.06.2019 г.;
 • Записване на класираните ученици – от 18.06.2019 г. до 20.06.2019 г.

Второ класиране:

 • Обявяване на свободните места и приемане на заявления за второ класиране – от 21.06.2019 г. до 27.06.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите на второ класиране ученици на електронната страница и/или на видно място в училището – на 27.06.2019 г.;
 • Записване на класираните ученици – от 28.06.2019 г. до 01.07.2019 г.

Трето класиране:

 • Обявяване на свободните места и приемане на заявления за трето класиране – от 02.07.2019 г. до 04.09.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите на трето класиране ученици на електронната страница и/или на видно място в училището – на 10.09.2019 г.;
 • Записване на класираните ученици – от 10.09.2019 г. до 11.09.2019 г.

Родителите, подали заявления за приемане след определения в графика срок, подават документи за записване в училището при наличие на свободни места.

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

1. Ученици, живеещи в близост до ОУ „Захари Стоянов“ по настоящ адрес на родителите/ настойниците и/или най-краткото време за достигане до училище:

 • - Района на училището, определен от Община Варна – 50 точки;
 • - Район „Приморски“ – 30 точки.

2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 50 точки;

Родителите подават заявления в канцеларията на училището.

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2021 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе