ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

pixton class photo 3 b our life math 2 1

BucharestSchkolaGimnaziala49През учебната 2022/2023 година учениците 3б клас от ОУ „Захари Стоянов“, град Варна участват във вълнуващ и интересен eTwinning проект, носещ името “Our life is Math 2”. Дейностите по проекта в училище се организират от Бистра Димитрова - класен ръководител на 3б клас и Станислава Стойчева – педагогически съветник. В проекта участват общо 11 училища от България, Румъния и Турция.

Чрез онлайн платформата на еTwinning, партниращите си учители и ученици обменят опит и изпълняват дейности, свързани с математиката. Дейностите включват задания, свързани с:

 • - безопасен интернет;
 • - математиката в природата;
 • - математиката в заобикалящата ни градска среда;
 • - математиката и сградите;
 • - отбелязване Световния ден на числото Пи;
 • - числата на Фибоначи и Златното сечение;
 • - математическата прецизност на изкуството Оригами.
 • - и др.

Това е една забавна и обучителна математика за ученици.

Проектът си поставя за цел развитие на математическите умения и езиковото образование чрез съвместните дейности и използването на технологиите и различни уеб инструменти.
eTwinning проект “Our life is Math 2” показва, че математиката може да бъде лесна и интересна.

Математиката е навсякъде около нас.

olim2 logo 05Повече за проекта можете да научите ето тук:
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/our-life-math-2</a >
https://app.milanote.com/1Pdadl1AgiBGbq/our-life-math-2?p=e5PVcujDqam</a >

 Тема на обучението:

„Изследване на личната мотивация на учителите за работа. Управление на стреса и превръщането му в творческа енергия“.

Място на провеждане: Слънчев бряг, х-л „Кавказ“

Период на провеждане: 30.06.2022 г. – 1.07.2022 г.

Начален и краен час: 9,00 ч – 16,30 ч.

Обучаваща организация: Апис – Колев ЕООД

Брой педагогически специалисти: 42

С решение № 523 на Министерски съвет от 22.06.2021г. ОУ” Захари Стоянов” е включено в Списъка на иновативните училища на Република България. Иновативният проект на училището е в направление, свързано с използването на нови методи за преподаване - Модел 1:1 (организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое персонално устройство за обучение, в което е въведен профилът на избраната облачна платформа), виртуални посещения на музеи, интегрирани уроци от учебното съдържание по изобразително изкуство с български език и литература, изобразително изкуство с математика и изобразително изкуство с компютърно моделиране и информационни технологии. В проекта участват учениците от прогимназиален етап, които изучават в избираемите учебни часове изобразително изкуство - 5а клас, 6а клас и 7а клас.


През месец октомври бе проведен интегриран урок в VII а клас по изобразително изкуство и математика по проект „Образователна интеграция на изкуство и технологии“. Чрез интерактивна игра, в която трябваше да отворят древен криптограф със скритите в него принципи на изобразяване на човешка фигура, учениците се запознаха с интересни подробности, свързани с произведенията на Леонардо да Винчи. От изготвената презентация научиха за златното сечение, въведено като понятие от Леонардо, както и интересни факти за криптографията и криптоанализа.

ph1ph2


Иновативен урок по изобразително изкуство и география и икономика на темата Пейзаж „Море“.

На 20 октомври 2022 г. беше проведен първият за тази учебна година иновативен урок с 6 А клас - Изобразително изкуство и География и икономика, на тема Пейзаж „Море“.

С помощта на съучениците си от 7 А клас шестокласниците преговориха и допълниха знанията си за пейзажа, като научиха за маринизма и неговите представители, след което чрез филмче, снимано с дрон учениците разпознаха емблематични градове и местности по нашето крайбрежие.

image1image2image3

Иновативен урок по изобразително изкуство и математика на тема “Декоративна композиция”.

На 24.01.2023 г. бе проведен поредният иновативен урок по изобразително изкуство и математика в 6а клас. Темата на урока бе “Декоративна композиция”. Учениците си припомниха видовете декоративно- приложни изкуства с помощта на презентация, която бяха направили заедно преподавателя. В частта по математика децата трябваше да си представят, че са собственици на килимарска работилница, и да отговорят на запитване за цена и срок за изпълнение на килима, който са проектирали, като за целта разполагаха с вертикален стан и работници с определена производителност. В частта по изобразително изкуство те направиха проект на килим със затворена композиция, като използваха различните орнаменти от канатица и според значението на отделните фигури отправиха и своето послание.

 image1image2

Иновативен урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии на тема “Декоративна композиция”.

На 25.02.2023 г. бе проведен поредният иновативен урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии в 6а клас. Темата на урока бе “Ренесансът в Италия”. Учениците създадоха различни кръстословици по темата и отговаряйки на тях, се придвижваха напред в учебното съдържание.

 image1

Иновативен урок по БЕЛ и изобразително изкуство на тема “Покана”

На 9 март 2023 г. бе проведен иновативен урок по БЕЛ и изобразително изкуство на тема “Покана” в V „а“ клас. Учениците се запознаха с помощта на презентация с древногръцката керамика и видовете шрифтове. Част от тях се бяха преоблекли като древногръцки богове, други с помощта на програмата Flipaclip и други Google инструменти бяха създали клипчета и картини, а съучениците им трябваше да познаят кои древногръцки богове и герои са представени. По изобразително изкуство беше поставена следната задача: Представете си, че сте графични дизайнери в рекламна агенция и получавате задача/поръчка да изработите покана или рекламен флаер за предстоящата изложба на гръцка керамика във варненския археологически музей. Ето и част от изработените покани.

 image1image2

Иновативен урок по ИИ и математика на тема “Портрет”

При проведения иновативен урок в 5 а клас по ИИ и математика на тема “Портрет” на 2 март 2023 г. учениците използваха знанията си за обикновените дроби при рисуването на лице. Учениците трябваше да направят редица измервания, за да потвърдят резултатите от изследването на Адолф Цайзинг, че частите на човешкото тяло са в определена зависимост, като това им помогна да нарисуват по - точно и прецизно портрет.

 image1

Иновативен урок по ИИ и математика на тема “Нефигурална композиция”

По време на проведения иновативен урок по ИИ и математика на тема “Нефигурална композиция” учениците се запознаха с материалите и техниката за рисуване върху коприна. Тяхната задачата бе свързана с  зработване на проект за ръчно рисувани копринени шалчета за училищен базар. Те трябваше да напазаруват от специално направен за урока сайт в Google Sites, имитиращ онлайн магазин, необходимите им материали за изработване на копринените шалчета, като имаха за това точно определена сума.

 image1image2image3

Интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии на темата „Изкуството на Древен Рим“

На 29.03.2022 г. се проведе поредният интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии. Темата беше Изкуството на Древен Рим. Учениците актуализираха знанията си чрез познавателната игра „Отвори и познай архитектурния обект“- на екран с правоъгълници, които се отворят като прозорчета, учениците трябваше да познаят архитектурния обект от Римската епоха.

След като учениците се запознаха с най - важните архитектурни паметници на Древен Рим, получиха насоки за изработване на презентационна игра, като комбинират Google Slides с PowerPoint.

5152

Интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии на тема Първобитно изкуство

15.03.2022 г. - интегриран урок по изобразително изкуство и компютърно моделиране и информационни технологии на тема Първобитно изкуство. С цел актуализиране на знанията, учениците бяха разделени на три отбора и проведоха състезание по темата. След като се запознаха подробно с интерфейса на Google Slides, те работиха по групи, като всяка група получи различна задача - да изработи презентация за скалните рисунки в пещерата Алтамира и пещерата Шове, за пещерата Ласко и пещерата Магурата.

41

Интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема „Нефигурална композиция“

На 22.02.2022 г. бе проведен интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема Нефигурална композиция, по време на който учениците се запознаха с материалите и техниката за рисуване върху коприна. Тяхната задачата бе свързана с изработване на проект на подарък за 8 март - ръчно изрисувани копринени шалчета с нефигурална композиция. Те трябваше да посетят специално направен за урока сайт в GoogleSaits, имитиращ онлайн магазин, да закупят необходимите им материали за изработване на копринените шалчета, като имаха за това точно определена сума от 50 лв. На хромбуците учениците изработиха проект.

3132

Интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема „ Портрет“

13.01.2022 г. - интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема Портрет. Учениците използваха знанията си за обикновените дроби, за да установят, че частите на човешкото тяло и тези на лицето са в точна зависимост. Това им помогна да се справят по - прецизно с поставената задача – да нарисуват портрет.

2122

Интегриран урок по изобразително изкуство и български език и литература на тема „Коледна картичка“

На 22.12.2021 г. се състоя интегриран урок по изобразително изкуство и български език и литература на тема Коледна картичка. Учениците изработиха проект на картичката с възможностите на хромбук. Петокласниците се запознаха с различните обичаи при празнуването на Коледа, както и с техниките за изработване и оформяне на текста на поздравителна картичка, като се съобразиха с правописните и пунктуационните правила.

1112

Иинтегриран урок по изобразително изкуство и математика тема “Натюрморт”

На 08.12.2021 г. се проведе първият интегриран урок по изобразително изкуство и математика на тема Натюрморт. Учениците измерваха различни предмети, изчисляваха и сравняваха техните лица, което им помогна да разберат по какъв начин да поместят групата предмети, която трябва да нарисуват на листа.

010203За дарения 
Сдружение Училищно настоятелство към ОУ"Захари Стоянов"
банкова сметка BG66STSA93000005872446
BIC STSABGSF
банка ДСК АД

 

Кратки правила за оказване на първа помощ


Анкета: https://forms.gle/Qg1bPjYfjH4NTYfu6

 

Задължения на учениците съгласно правилник осигуряване на за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

1. Познават и стриктно спазват задълженията си определени в Правилника на училището.

2. Спазват заповедите на директора при бедствени ситуации, епидемии, указанията на учители за безопасно движение по пътищата и противопожарна охрана и инструктажите направени от учителите по предмети.

3. Не влизат без учител в хранилища, физкултурен салон и работилници.

4. Движението по стълбищата през междучасието да се извършва само в дясната срана.

5. Не се гонят и блъскат  през междучасието в коридорите и класни стаи. Внимават особено много при придвижването, след измиване на коридорите и тоалетните, поради опасност от падане.

6. Не внасят в училище ненужни за обучението предмети, както и изнасянето от работилници,  класни стаи  и кабинети  на материали и инструменти.

7. Не употребяват и не внасят в училище тютюневи, опойващи и наркотични вещества.

8. Не се  надвесват от прозорците в класните стаи/кабинети, не се качват по шкафове, бюра, маси, столове, ученически шкафчета, радиатори и парапетите по стълбището.

9. Всички ученици са длъжни да поддържат висока хигиена в кабинети, класни стаи, работилници, физкултурен салон и ученически стол. В последния учебен час в присъствието на учителя почистват работното си място и класна стая/кабинет.

10. Не внасят храна в класните стаи. Учениците от начален етап, за които е подсигурена подкрепителна закуска, се хранят организирано в училищния стол под контрола на  класния ръководител.

11. Не  драскат, чупят и повреждат оборудването в стаите и кабинетите. Нарушителите възстановяват предизвиканите щети.

12. Не изхвърлят предмети/вода/храна през прозорците и в санитарните възли, а в определените за това места.

13. При придвижване по пътя към училище и дома движението на учениците да се извършва по тротоарите, пресичането на уличното платно да става по пешеходната пътека.

14. Учениците от начален етап  могат да напускат района на училището само със знанието на учителите.

15. След измиване  в санитарните възли  спират водата.

16. Всеки ученик е длъжен стриктно да спазва инструктажа на учителите, направен преди и по време на походи, екскурзии, излети, посещения на културни мероприятия  и други.

17. Всеки ученик е длъжен да спазва строго установените противопожарни правила в класните стаи, работилниците, физкултурния салон, коридорите   и района на училището.

18. Всеки ученик е длъжен да познава плана за евакуация при бедствени ситуации и да спазва стриктно указанията на учителите в такива случаи.

19. Не повреждат или унищожават  указанията, наредбите, предупредителните знаци и други пособия и уреди за гасене на пожари. При забелязване на пожар незабавно съобщават  на учител или на помощния персонал.

20. Не внасят пиратки  в училището, не играят с огън или други лесно запалими материали в училищната сграда и района на училището.

21. Не повреждат, поправят и работят върху електрическата мрежа в училищната сграда - ключове, контакти, ел.табла, крушки и други. При забелязване на нередности съобщават на дежурния учител или кл. ръководител за вземане на мерки за отстраняването им.

22. Стриктно да изпълняват указанията на учителите при ВСЕКИ конкретен случай.

23. Спазват правилата за ползване на ученическите шкафчета.


Ден на безопасността на движението по пътищата -29.06.2022г.

На 28 и 29.06.2022г. в Актовата зала на ОУ “Захари Стоянов“ се проведоха съвместни  инициативи с представители на ІІ РПУ- Варна за отбелязване на Деня на безопасността на движението по пътищата. Полицейски инспектор Лъчезар Колев запозна учениците с безопасното придвижване по време на лятната ваканция като пешеходци Обърна внимание при карането  на колело , скейтборд или тротинетка. На срещата бяха представени видеоклипове, подсигурени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Разгледани бяха и ситуации при катастрофи с пешеходци и пътници в автомобили. Инспектор Колев запозна присъстващите със статистиката за пътнотранспортните произшествия  от началото на  годината.  По време на инициативата учениците се запознаха отблизо с работата на пътния полицай, като отговорности и действия, припомниха си  пътните знаци и пътната маркировка.

                 

Учебници в електронен вариант- ТУК

Национална телефонна линия за деца – 116 111 (НТЛД).

Учениците имат възможност да бъдат изслушани, подкрепени или насочени към консултантите на Националната телефонна линия за деца безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.

Телефонната линия е изградена в изпълнение на разпоредбите на Закона за закрила на детето.

poster1poster2


Уважаеми родители,

В рамките на Кампания Дни на медийна грамотност – 2021 г., организирана от Коалиция за медийна грамотност, в която Министерството на образованието и науката е официален партньор , Асоциация Родители - член на медийната коалиция, провежда анкета, насочена към семейството и родителите. При проявено от Вас желание, можете да попълните анкетата, която е достъпна на адрес: https://forms.gle/KSDm8DvpTfyfi1x58  и  е активна до 21.03.2021 г.

Осигуряване на психологическа подкрепа при създалата се ситуация с COVID19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда: ТУК

---------------------------- Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.
 
Кризисно и онлайн консултиране ТУК
 

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;
e-mail: 'Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.')">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;   0887 498 047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: 'Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.')">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Във връзка с Коронавирус: https://drive.google.com/file/d/1eo2Z30JpgDdaTwVRoWK9GBq2o20HAXHz/view

Коронавирусът - разяснен. Какво трябва да правите - вижте ТУК

За малките: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221632937713126&id=1244326801&funlid=Iv4d65ZCIY7vCrwt&d=w&vh=i

Материали - корона вирус.

Остани в къщи: https://www.youtube.com/watch?v=Te6Y5cLBimo&feature=youtu.be

Заповед на Министъра на здравеопазването ТУК

Писмо до родителите: ТУК

Заповед на Кмета на Варна ТУК

Полезни съвети: https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Polezni-ukazaniia-za-predpazvane-ot-CoVID-19-Razprostraniavajte_146927.html?fbclid=IwAR2nHZT6vkFK-j4Z2QZyuUAAMRweiW4RxHLEhps_YSxfAtM46-7IxeEjsRo

Съобщение към родителите https://drive.google.com/open?id=17cB-bZivQVo6OfaFGUs1SNdmAsqi_sRW

 За Фейсбук!!! https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2020/03/24/4045499_uchitelite_triabva_da_izkarat_uchenicite_ot_facebook/

Заповед на кмета ТУК

Опасности в интернет ТУК и ТУК

 

 

Онлайн визити

Проектни срещи - галерия

Heter Peter and Karagiozis - видео


 

От 12.04 до 16.04. в ОУ "Захари Стоянов" се проведоха онлайн срещи по международния проект "Read to animate", програма Еразъм+, организирани от "Еxperimental intercultural high School of Acharnes" / Гърция.

 • Координатор на проекта - Юлия Добрева
 • Добрина Копринкова - преподавател по изобразително изкуство
 • Георги Тодоров - преподавател по информационни технологии
 • Станислава Петрова - педагогически съвтник
 
 

Г. Тодоров

 
 

 

 

The legend of khan Kubrat

 

The great big turnip

 

Анимационен филм "Bulgariqn Folk"

 

 

ВОТ ЗА ЛОГО

НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ READ TO ANIMATE“

Правила за гласуване:

 

1.Може да участва всеки ученик/ ученичка от 5 до 7 клас.

2.Гласува се само за една от рисунките, представени в сайта на училището.

3.Гласуването ще се извърши от 06.02.2019 до 12.02.2019 г.

Анкетата за участие e на следният адрес: https://goo.gl/forms/NBC90rl7TdcapI6S2

{module [126|xhtml]}

Можете да видите анимациите, които международните отбори изработиха по време на визитата в Португалия.
Презентация: Presentation-READ TO ANIMATE
Влез от ТУК

Председател:

 • Елина Вълчевска – V б клас

Членове:

 • Стефан Стефанов - V г клас
 • Лора Пандова –  V д клас
 • Мая Георгиева – VI б клас
 • Анна Маринова – VI д клас
 • Дебора Димитрова – VI б клас
 • Мария Тилева – VII в клас
 • Невена Христова – VII г клас
 • Георги Динев – VII в клас

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2024 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе