ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

konkursi

В тази връзка се обявяват следните конкурси:

1. Конкурс за песен.

2. Конкурс за танц.

3. Конкурс за артистично изпълнение.

4. Конкурс за изработване на предмети от отпадъчни материали.

5. Конкурс за изработване на облекла от отпадъчни материали.

6. Конкурс за плакат на екотема.

Възрастови групи: 1-2 клас; 3-4 клас; 5-7 клас.

Регламент за провеждане на конкурса за песен:

 • Участие:
  • индивидуално – времетраене до 3 мин.
  • в групи от 2 до 5 души – до 5 мин.
 • Критерии:
  • песента трябва да подхожда  на темата
  • вярно интониране и артистичност
 • Заявка за участие при г-жа  Д. Недялкова
 • Срок за подаване на заявката – 12.03.2010.

Регламент за провеждане на конкурса за танц:

 • Участие:
  • индивидуално – до 3 мин.
  • в групи от 5 до 10 души – до 5 мин.
 • Критерии:
  • хореография
  • синхрон на изпълнението
  • ритмичност
 • Заявка за участие при г-жа Зл. Неделчева
 • Срок за подаване на заявката – 12.03.2010.

Регламент за провеждане на  конкурса за артистично изпълнение:

 • Участие:
  • индивидуално – до 5 мин.
  • в групи от 2 до 10 души – до 10 мин.
 • Критерии:
 • трябва да е  подходящо за темата
 • артистичност на изпълнението
 • Заявка за участие при г-жа М. Стоянова
 • Срок за подаване на заявката – 12.03.2010.

Регламент за провеждане на конкурса за изработване на предмети от отпадъчни материали:

 • Участие:
  • индивидуално
  • по групи от 2 до 4 души
 • Критерии:
  • външен вид
  • функционалност на предмета
  • употребени материали
  • прецизност на изработката.
 • Срок за предаване на предметите 15.04.2010 – при г-жа Н. Шекирова.

Регламент за провеждане на  конкурса за изработване на облекла от отпадъчни материали:

 • Участие:
  • индивидуално
  • по групи от 2 до 7 души
 • Критерии:
  • външен вид
  • оригинална идея
  • използвани материали
  • прецизност на изработка
 • Представяне на ревю в седмицата на талантите.
 • Заявка за участие при г-жа Д. Копринкова
 • Срок за подаване на заявката – 12.03.2010.

Регламент за провеждане на конкурса за плакат на екотема:

 • Участие:
  • индивидуално
  • по групи от 2 до 4 души
 • Критерии:
  • подбор на темата по зададени направления
  • актуалност на проблема за нашия регион
  • художествена стойност
  • внушаване на идеята
 • Срок за предаване на плакатите 15.04.2010 – при г-н В. Славов.

Всички желаещи да участват трябва да предадат своите заявки в срок, за да бъдат включени в надправарата и да получат шанс за своите творчески заложби. Пожелаваме ползотворна подготовко и реализиране на идеите.

 

Седмицата ще се проведе от 12.04.2010 до 16.04.2010 г. в училище по определен от комисиите ред.

От художествения съвет

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2023 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе