ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

Архив

График за провеждане на ИКД - I срок, учебна 2015-2016 г.

График за провеждане на допълнителен час по фвс I учебен срок, 2015/2016 учебна година.

Заявление за записване в подготвителна група - 2015 г.

Заявление за записване на нов ученик - 2015 г.

Заявление I клас - учебна 2015/2016 г.

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт - ІІ учебен срок, 2014/2015 учебна година.

График за консултации на учителите по учебни предмети - ІІ учебен срок, 2014/2015 учебна година.

График на класни и контролни работи, V-VII клас – Втори учебен срок на 2014/2015 учебна година.

График на класни и контролни работи, Начален етап – Втори учебен срок на 2014/2015 учебна година.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за II учебен срок, 2014-2015 учебна година.

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт за I учебен срок, 2014/2015 учебна година.

График за консултации на учителите по учебни предмети за I учебен срок, 2014/2015 учебна година.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за I учебен срок, 2014/2015 учебна година.

Заявление 1 клас - учебна 2014-2015 година.

Заявление за записване на нов ученик.

 
 
Всички права запазени © 2010 - 2021 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе