ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

Архив

Бюджет на дейност 3/01/318 Предучилищна подготовка на 6 год. деца и 3/01/322 Общообразователни училища.

График за провеждане на СИП. II учебен срок, 2015/2016 учебна година.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация за II учебен срок, 2015/2016 учебна година.

График за консултации на учителите по учебни предмети. II учебен срок, 2015/2016 учебна година.

График за провеждане на класни работи. II учебен срок, 2015/2016 учебна година.

График за провеждане на ИКД. I срок, 2015/2016 учебна година.

График за провеждане на допълнителен час по ФВС. II учебен срок, 2015/2016 учебна година.

Отчет за изпълнение на бюджета за дейност към 31.12.2015 г.

Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 - 30.09.2015 г.

Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 г.

Училищен спортен календар за учебната 2015/2016 г.

График за провеждане на СИП - първи учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График за консултации на учителите по учебни предмети за първи учебен срок на учебната 2015/2016 г.

График класни и контролни работи за първи учебен срок на учебната 2015/2016 г.

 
 
Всички права запазени © 2010 - 2021 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе