ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

Архив

Стратегия за развитие на ОУ "Захари Стоянов" за периода 2016-2020 г.

Годишен план на ОУ" Захари Стоянов" за учебната 2016/2017 учебна година.

Отчет 30.09.2016 на дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на Община Варна за 2016 г.

Отчет 30.09.2016 на дейност 3/01/318-ПГ предучилищна подготовка на 6 год. деца по бюджета на Община Варна за 2016 г.

Училищен спортен календар за учебната 2016/2017 г.

График за разпределение на часовете по СИП - VII клас.

График класни и контролни работи за първи учебен срок на учебната 2016/2017 г.

График за консултации на учителите по чебни предмети, I учебен срок, 2016/2017 учебна година.

График за провеждане на допълнителен час по ФВС, I учебен срок, 2016/2017 учебна година.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация за I учебен срок, 2016/2017 учебна година.

 
 
Всички права запазени © 2010 - 2021 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе