ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

 

СЪОБЩЕНИЕ

          На 01.09.2022 г.  от  17,30 часа   ще се проведе родителска среща за първи клас и за  подготвителна група както следва : 

      1Подготвителна група – в блок № 67,  жк  Чайка.

      2. Първи клас -  в сградата на ОУ ,, З. Стоянов“ .

Област за прикачени файлове

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 1. КЛАС

_______________________________________________________________________________________

Информация за кандидатстване след завършен VII клас

Инструкция за кандидатстване в електронния портал

 

Резултати от НВО 7. клас  за ОУ „Захари Стоянов“ – гр. Варна за учебната 2021/2022 г.

Учебен Предмет

Среден брой точки

ОУ „З. Стоянов“

Регионално ниво

Национално ниво

БЕЛ

77.14

60.73

53.63

Математика

63.13

43.25

35.32

       Ученици с максимален брой точки -  100,  на НВО по математика:

7 a  клас  -  1 ученик

7 в клас   – 1 ученик

       Ученици с отлични оценки на НВО БЕЛ и НВО математика:

7 а  клас – 7  ученици

7 б  клас –  6  ученици

7 в  клас –  9    ученици

7 г  клас –  2    ученици

 

          Поздравления за успеха и труда на  учителите и учениците от седми клас за постигнатите добри резултати на националното външно оценяване. Бъдете все така успешни! Гордеем се с вас!

 
 
ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  С ИНДИВИДУАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРЕНИТЕ 
И ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА
ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
 
1. Индивидуалните резултати от НВО VII клас се обявяват в електронна среда настраницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален идентификацинен код. Учениците се запознават с резултатите от проверените изпитни работи по БЕЛ и математика в присъствието на родител или настойник.
2. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика се определя от началника на РУО – Варна на 28 ЮНИ И НА 29 ЮНИ 2022 ГОДИНА.
3. Запознаването с писмените работи по български език и литература ще се осъществява в Актовата зала на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна, ж.к. „Младост“ 2, ул. „Иван Церов“, в рамките на работното време на комисията от 9.00 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.
4. Запознаването с писмените работи по математика ще се осъществява в Многофункционален корпус към МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, ж.к. „Чайка“ (входа е от страната на двора на училището), в рамките на работното време на комисията от 9.00 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.
5. По време на запознаването учениците се легитимират с ученическа лична карта и служебна бележка, а родителят/ настойникът с лична карта.
6. Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и математика става в присъствието на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
А) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
Б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
В) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
7. При възникнала необходимост от сверяване на оригиналната изпитна работа със сканираното изображение ученикът подава писмено искане до председателя на РКПОИР.

 

 

 

Резултати от НВО 4. клас  за ОУ „Захари Стоянов“ – гр. Варна за учебната 2021/2022 г.

 

Учебен Предмет

Среден брой точки

ОУ „З. Стоянов“

Регионално ниво

Национално ниво

БЕЛ

84.37

74.91

70.46

Математика

71.95

61.81

57.33

       Ученици с максимален брой точки -  100,  на НВО по математика:

4 a  клас  -  2 ученици

4 б клас   – 2 ученици

4 д клас   – 3 ученици

       Ученици с отлични оценки на НВО БЕЛ и НВО математика:

4 а  клас – 10  ученици

4 б  клас –  8   ученици

4 в  клас – 6    ученици

4 г  клас – 7    ученици

4 д  клас - 11   ученици

 

          Поздравления за успеха и труда на  учителите и учениците от четвърти клас за добрите резултати на националното външно оценяване. Бъдете все така успешни! Гордеем се с вас!

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2022 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе