ОУ Захари Стоянов

ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна

Училище с традиции и бъдеще!

СЪОБЩЕНИЕ!
 
На основание заповед № РД 01 – 355/ 18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването и писмо с изх. № 9105 – 163/26.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, от 31 май 2021 г. се възстановява присъственото обучение в училището. Учебните занятия ще се водят в определените в началото на учебната година класни стаи, при досегашните смени и седмично разписание на часовете.
 
 ккк.jpg
0-02-0a-9d5ed3b41f6710d13dc9738419d94175d272cc81254d6d82e6a20ff341a13b91_397364f0.jpg
 
 

1

 

 

 

На основание заповед № РД – 01 – 220/ 08.04.2021 г. на министъра на
здравеопазването от 12.04.20121 г. (понеделник) се възобновяват присъствените
занятия за учениците от I, II, III, IV и VII клас. Учебните занятия ще се водят при
досегашните смени и седмично разписание на часовете.
Начало на учебните часове за I, II б, г, д , III, IV, VII клас, ЦОУД II а, в - 8.00 часа.
Начало на учебните часове за II а, в клас - 12.30 часа.
Учениците от 7 клас ще провеждат учебни занятия в следните класни стаи:
VII а клас – стая Информационни технологии – приземен етаж
VII б клас – стая 107
VII в клас – стая 400
VII г клас – стая 308
VII д клас – стая 310

 
 
 
 

 _________________________________________________________________________________________________________

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  2. По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
  3. От тук може да изтеглите -  Декларация
  4. От тук може да изтеглите - Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

 ____________________________________________________________________________________

 

Магазинът за ученически униформи "BONITA" е с променен адрес: ТУК

___________________________________________________________________________________________________________________

- Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка ТУК

- ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 учебна 2020/2021 година ТУК

- Информация за  КОРОНАВИРУС можете да намерете в страницата на училището ТУК

-  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19  ТУК

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2021 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн от Webnotize
Горе