Вие сте тук:Съобщения

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

                Тържественото откриване на учебната 2018 / 2019 г.

в ОУ ,, Захари Стоянов“ , гр. Варна ще се състои на  17.09. 2018 г. от  9,00 часа в двора на училището.  

Учениците да се явят в ОУ ,, З. Стоянов “  в 8,45 часа.

   Учебните занятия за 2018 / 2019 учебна година започват както следва:

I  смяна : Iа, б, в, г , д  класове ; IIб, в класове

II смяна : IIа, г, д класове,  III кл., IV кл., V кл., VI кл.  и VII кл.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Родителска среща

На 13.09.2018 г. в ОУ „Захари Стоянов“ ще се проведат родителски срещи

за II клас, III клас,  IV клас и V клас

от 17,30 часа.

 

IIa кл. – стая 108

IIб кл. – стая 109

IIв кл.  – стая 103

IIг кл.  – стая 106

IIд кл. – стая 104

IIIa кл. – стая 213

IIIб кл. – стая 214

IIIв кл. – стая 215

IIIг кл. – стая 107

IIIд кл. – стая 216

IVa кл. – стая 308

IVб кл. – стая 303

IVв кл. – стая 302

IVг кл. – стая 301

Va кл. – стая 306

Vб кл. – стая 310

Vв кл. – стая 200

Vг кл. – стая 304

Vд кл. – стая 305

 

Документи

Графици, заявления и други полезни документи.

Свали от тук

Всички права запазени © 2010 - 2018 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн "Уебнотайз" ООД Варна
Горе