Необходими документи за прием на ученик

в ОУ "Захари Стоянов" - град Варна

 

1. Заявление – формуляр по образец. (изтегли тук!)

2. Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище.*

3. Ксерокопие от акта за раждане на ученика.

4. Само за учениците, които ще бъдат в първи клас – оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група

*Забележка - Прием на ученици по време на учебната година се прави при наличие на свободни места в съответния клас.