Информация относно прием на ученици  с хронични заболявания - ТУК

 

АРХИВ

Национално външно оценяване

НАРЕДБА № 10 за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, за определяне на датите и дейностите за провеждане на изпитите

 

Документи за сваляне

 Информация за кандидатстване на ученици след 7 клас с хронични заболявания - натисни ТУК

 

 

 

 

 

priem-1-7-klas