Никола Николов Стоянов ученик от ІІІ "в" спечели трето място  в математическия турнир  "Черноризец Храбър", организиран от СБМ в България - секция Варна.

1a