Общинският кръг на олимпиада „ Знам и мога“

за учениците от 4 клас в ОУ „ З. Стоянов“, ще се проведе на 23.01.2021 г. от 9.00 часа.

Учениците трябва да заемат местата  си от 8.30 ч. до 9.00 ч.в класните стаи както следва:

IV а клас – стая 102

IV б клас - стая 103

IV в  и IV г клас - стая 104

IVд клас - стая 105

    Необходимо е учениците да носят син химикал и лични предпазни средства ( маски).