Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания  VІІ клас - ТУК

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация - ТУК - ТУК

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване - ТУК - ТУК