Договор 20-274 от 11.12.2020 за закупуване на chromebook - ТУК

Програма РП УП-А по ИИ ОУЗахари Стоянов Варна - ТУК

ПРОТОКОЛ 8 ПС от 28.01.2021 - ТУК

Протокол 12 ОС от 28.01.2021 - ТУК