Прием ПГ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ДЕЦАТА ПРИЕТИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

В ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НА 02.07.2019 ОТ 17,30 В БЛ. 67


 

Деца, приети   в   ПГ  в ОУ ,,Захари Стоянов“

за  2019/2020 г.

 

     

Пореден №

1

Входящ №

 

20 / 20.05.2019 г.

 
     

2

29 / 03.06.2019 г.

 

3

30 / 04.06.2019 г.

 

4

10 / 15.05.2019 г.

 

5

28 / 31.05.2019 г.

 

6

24 / 29.05.2019 г

 

7

17/ 20.05.2019 г

 

8

16 / 20.05.2019 г

 

9

9 / 15.05.2019 г

 

10

26 / 29.05.2019 г

 

11

5 / 13.05.2019 г

 

12

11 / 15.05.2019 г

 

13

32 / 05.06 .2019 г

 

14

23 / 28.05 .2019 г

 

15

15 / 20.05.2019 г

 

16

13 / 16.05.2019 г

 

17

2 / 13.05.2019 г

 

18

6 /13.05.2019 г

 

19

7 / 13.05.2019 г

 

20

12 / 15.05.2019 г

 

21

21 / 20.05.2019 г

 

22

25 / 29.05.2019 г

 

23

35 / 10.06.2019 г

 

 

 

            В срок до 2.09.2019 г. да се представят удостоверения за преместване ( оригинал)  за записване на децата в ПГ.

 

 

 

 

 

ГРАФИК

На дейностите по прием на ученици в Подготвителна група за учебната 2019/2020 година

 • Пoдаване на заявления за прием в подготвителна група и приложените необходими документи – от
 • 13.05.2019 г. до 14.06.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите деца на първо класиране и свободните места на електронната
 • страница и/ или на видно място в училището – на 20.06.2019 г.;
 • Подаване на заявления за второ класиране – от 21.06.2019 г. до 28.06.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите деца на второ класиране и свободните места на електронната
 • страница и/или на видно място в училището – на 01.07.2019 г.;
 • Подаване на заявления на трето класиране – от 02.09.2019 г. до 09.09.2019 г.
 • Обявяване на списъците с приетите деца и свободни места на трето класиране на електронната страница и/или на видно място в училището – на 10.09.2019 г.;

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

1. Деца, навършили 6 години и подлежащи на задължително обучение – 50 точки;

2. Деца, живеещи в близост до ОУ „Захари Стоянов“ по настоящ адрес на родителите/ настойниците:

 • Района на училището, определен от Община Варна – 50 точки;
 • Район „Приморски“ – 30 точки.

3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 50 точки;


СЪОБЩЕНИЕ

ОУ ,,Захари Стоянов“, гр. Варна обявява 3 (три) свободни места в подготвителна група

на полудневна организация на учебния ден за 2018 / 2019 учебна година.

Подаване на заявления за записване от 04.09.2018г до 10.09.2018 г.


 

Учебна 2018/2019