Прием 5 клас

Приети ученици в пети клас за учебната 2019-2020 година

Входяш №

Училище, от което идва

1

Вх.№2080/31.05.2019 ----------------

ОУ „Васил Друмев“

2

Вх.№2112/03.06.2019 ----------------

НУИ „Добри Христов“

3

Вх.№2104/03.06.2019----------------

ЧОУ „Малкият принц“

4

Вх.№2103/03.06.2019----------------

ЧСУ „Мечтатели“

5

Вх.№2114/03.06.2019----------------

СУ „Неофит Бозвели“

6

Вх.№2219/13.06.2019----------------

ЧСУ „Мечтатели“

           

Записване на 20.06.2019 година от 8 до 16.30 в канцеларията на училището.

Необходими документи за записването – удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал.

 

ГРАФИК

На дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 година

Първо класиране:

 • Пoдаване на заявления за приемане в пети клас – от 31.05.2019 г. до 14.06.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране на електронната страница и/или на видно място в училището – на 18.06.2019 г.;
 • Записване на класираните ученици – от 18.06.2019 г. до 20.06.2019 г.

Второ класиране:

 • Обявяване на свободните места и приемане на заявления за второ класиране – от 21.06.2019 г. до 27.06.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите на второ класиране ученици на електронната страница и/или на видно място в училището – на 27.06.2019 г.;
 • Записване на класираните ученици – от 28.06.2019 г. до 01.07.2019 г.

Трето класиране:

 • Обявяване на свободните места и приемане на заявления за трето класиране – от 02.07.2019 г. до 04.09.2019 г.;
 • Обявяване на списъците с приетите на трето класиране ученици на електронната страница и/или на видно място в училището – на 10.09.2019 г.;
 • Записване на класираните ученици – от 10.09.2019 г. до 11.09.2019 г.

Родителите, подали заявления за приемане след определения в графика срок, подават документи за записване в училището при наличие на свободни места.

В случай, че постъпилите заявления в определените срокове са повече от свободните места да се прилагат следните критерии за подбор:

1. Ученици, живеещи в близост до ОУ „Захари Стоянов“ по настоящ адрес на родителите/ настойниците и/или най-краткото време за достигане до училище:

 • - Района на училището, определен от Община Варна – 50 точки;
 • - Район „Приморски“ – 30 точки.

2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 50 точки;

Родителите подават заявления в канцеларията на училището.