Вие сте тук:ДейностГрупи по проект „Твоят час“ Български език - 6 клас

Клуб "Български език - 6 клас"

klub bel 6 klasГрупата включва 10 ученици от 6 клас, които срещат затруднения в подготовката си по български език и литература. Целта на заниманията е да се повиши мотивацията за учене на децата и да се преодолеят образователните им дефицити. Стремежът е чрез допълнителни часове по БЕЛ, в които се актуализират знанията по научните проблеми и се изпълняват образователни задачи, да се усъвършенстват комуникативно – речевите умения на шестокласниците и уменията за защита на позиция. Изграждат се и способности за създаване на текстове, често използвани в речевата практика на учениците.

Т. Митева

Всички права запазени © 2010 - 2019 ОУ "Захари Стоянов"
Уеб дизайн "Уебнотайз" ООД Варна
Горе