Съобщения

В ОУ „Захари Стоянов“ ще се проведат родителски срещи по следния  график:

На 13.11.2019 г., сряда от 17,00 часа

Ia кл. –  стая 101

Iб кл. –  стая 102

Iв кл.  – стая 103

Iд кл. –  стая 105

IIa кл. –  блок 67

IIв кл. –  блок 67

 

На 13.11.2019 г., сряда от 18,30 часа

IIб кл. – стая 108

IIд кл.  – стая 109

 

IIIa кл. – стая 101

IIIб кл. – стая 102

IIIв кл. – стая 103

IIIг кл. – стая 104

IIIд кл. – стая 105

 

IVa кл. – стая 403

IVб кл. – стая 404

IVв кл. – стая 405

IVг кл. – стая 406

IVд кл. – стая 407

 

 

На 14.11.2019 г., четвъртък  от 18,30 часа

Va кл. – стая 101

Vб кл. – стая 102

Vв кл. – стая 103

Vг кл. –  стая 104

 

                                                 VIa кл –  стая 105

VIб кл. – стая 108

VIв кл. – стая 106

VIг кл. – стая 109

VIд кл. – стая 107

 

VIIa кл –  стая 301

VIIб кл. – стая 300

VIIв кл. – стая 302

VIIг кл. – стая 303

VIIд кл. – стая 304

 VIIе кл. – стая 305

 

 

На 18.11.2019 г., четвъртък  от 17,00 часа

Iг кл.  – стая 104